SMSGris logo

Risker med lån

Som vanligt så skall man aldrig låna pengar ifall man inte har råd att betala tillbaka och i tid. En betydande andel av dem som tagit SMS-lån i Sverige har drabbats av problem så att de ej kunnat betala tillbaka i tid. Detta har lett till att ansökningar av betalningsföreläggande relaterade till SMS-lån har ökat, under 2009 var de ca 46500.

Det är därför viktigt att man tänker efter innan man lånar och har en plan att man verkligen kan betala tillbaka i tid samt har råd. Då SMS-lån går såpass snabbt så är risken stor att man lånar först och tänker sedan. När det gäller SMS-lån så är dessa oftast väldigt dyra då och därför är det viktigt att man verkligen tänker igenom om man skall låna eller inte.